plant6_edited_edited.png

Algemene voorwaarden

1. De boeking van een bruidsarrangement (make-up en/of haarstyling, bruidsboeket, e.a) is definitief en verzegeld na het betalen van een voorschot van 1/3 van het totaalbedrag. Bij boeking van van een try-out (proefsessie) wordt er nog eens een voorschot van 1/3 van het totaalbedrag betaald . En het saldo bedraagt dan nog eens 1/3 van de totaalprijs. Bij boeking ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Deze voorschotten dienen tevens als annulatiekost: indien een bruidsarrangement geannuleerd wordt kunnen deze bedragen niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er ook géén boeking.

2. Bij belet/ziekte/overmacht van de make-up artist op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere make-up artist en/of haarstylist gezocht die een gelijkaardige stijl heeft. In het geval er geen andere beschikbare make-up artist en/of haarstylist kan worden gevonden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis make-up/haarstyling (hetgeen geboekt werd) voor een speciale gelegenheid of fotoshoot.

3. Bij annulatie van een bruidsarrangement  binnen 3 maanden van de huwelijksdatum, wordt een annulatiekost van 100 € aangerekend bovenop het voorschot, dit omdat Collart & Willems andere huwelijken op dezelfde datum heeft moeten weigeren.

4.De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor het bruidsarrangement die de klant krijgt op het moment van de boeking heeft verkregen, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

5 .Een bruidsarrangement wordt betaald in drie delen. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Het voorschot wordt in geen geval terugbetaald. 

6. De betaling van het saldo wordt steeds bij aanvang betaald, dwz vooraleer de make-up en/of hairtsyling word uitgevoerd. Ofwel een week op voorhand overgeschreven op het rekeningnummer waar het voorschot werd op betaald.

7. De vervoerskosten komen op 0,35ct/km vanuit Kontich heen en terug, ook wanneer een parkeerticket nodig is, zal dit in rekening gebracht worden. Die bedragen zijn niet inbegrepen in het voorschot, noch in het totaalbedrag, en dienen nog extra vergoed te worden op de dag zelf.

8. Foto’s gemaakt door Collart & Willems kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op website, blog en social media. Indien u dit niet wenst, gelieve ons hiervan (op voorhand) op de hoogte te brengen.

9. De artist behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.

10. Collart & Willems behoudt zich het recht om wanneer de tijd kort is en er meerdere mensen (bijv suite, bruidsmeisjes...) assitentie mee te nemen waaronder ook professionele make-up/haarstylisten. De vervoerskosten van die assistenten zullen vergoed worden door de klant ook aan 0,35/km vanuit hun woonplaats heen en terug.

11. De betaling van de assistentes gebeurt via Collart & Willems, die dit op zich regelt met haar assistentie.

12. Indien de assistentes door belet/ziekte/overmacht onmogelijk aanwezig kunnen zijn, zal Collart & Willems op zoek gaan naar andere assistentie, hopend hier een positieve reactie op te krijgen (meeste goede mua's zijn meestal al geboekt), maar we doen het nodige, zonder de tijd die we voor de bruid voorzien hebben in het gedrang te brengen.

13. Bij annulatie van mijn assistenties (voor de suite, bruidsmeisjes, moeder van de bruid en ander gasten) binnen 2 maanden van de huwelijksdatum, wordt een annulatiekost van 50% aangerekend van het totaalbedrag van voorgenoemde boeking, dit omdat mijn assistenten andere huwelijken op dezelfde datum heeft moeten weigeren en hierdoor geen of minder inkomsten zal hebben.

14. Veilige werkomgeving-clausule: Dit behoudt ons het recht voor om een ​​overeengekomen service te annuleren in het geval dat u in een onveilige werkomgeving wordt geplaatst, d.w.z. blootgesteld aan mogelijke ziekten.

15. Overmachtclausule: Deze clausule stelt ons vrij van het uitvoeren van een dienst in het geval van een onvoorziene natuurlijke gebeurtenis, zoals een pandemie, aardbeving, enz. 

plant6_edited_edited_edited.png